Çiyan İlaçlama

Çiyan İlaçlama  yapı itibariyle uzun ve çok ayaklı bir böcektir. Çiyan ve kırkayak birbirine çok benzerler. Vücutları bölmelidir. Cıyanlarda her bölmede bir çift ayak varken, kırkayakta her bölmede bir çift ayak bulunur, aradaki fark bu şekilde anlaşılabilir.

Çiyan İlaçlama dünyanın her yeerinde görülmektedir. Bulundukları ortama ve ortamlarındaki besine göre farklı ebatlardadırlar. Çıyanlar bazı bölgelerde birkaç santimetreyi aşmayan çıyanlar çok sıcak bölgelerde 22-25 santime ulaşırlar. Çiyan İlaçlama ayaklarını ok gibi kullanırlar.  Ciyanlar nemli ve sıcak ortamları severler. Çıyanlar insanları ısırabilirler ve sokabilirler. Çıyanın insana verdiği en büyük zarar sokması ve zehirlemesidir. Çıyanlar toprak altlarında, ağaç kovuklarında, bitki ve taş diplerinde, apartmanların bodrum ve kömürlüklerinde  ve hatta evlerin içinde bulunabilirler.

Çiyanlar genellikle geceleri hareketlidirler, gündüzleri onlar için tehlikelidir ve bu saatlerde dinlenmeye çekilirler. Çiyana elle temas etmek  tehlikelidir. Çiyan İlaçlama zehiri akrebin zehiri kadar etkili olmasa da oldukça güçlü ve etkilidir.

Çıyanlar nemsiz ve sıcak ortamlarda daha güçlü ve çok daha zehirlidirler.  Yine ortamına göre çıyanlar farklı renklerde görülebilirler.

Çıyanlar yaşadığı ortama onlarca yumurta bırakır ve bu şekilde çoğalırlar.

ÇIYAN İLACI VE ÇIYAN İLAÇLAMASI

Çıyanlar ile mücadelede bireysel mücadeleden kaçınılmalı, bireysel mücadelenin neden olacağı tehlikelerden ve zaman kaybından uzak durulmalı. Çıyan ilacının özel bir formülasyonu vardır ve uygulama esnasında uygun ekipman ve uzman personele ihtiyaç vardır.